Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘اخلاقیات ایرانی’

همه ما، هرکجایی و با هر ملیتی، خصوصیاتی داریم. خوب خیلی ساله که ایران نبودم اما فکر می‌کنم تقریبا» با همه خلق و خوی ایرانی‌ها ﺁشنا و به‌شون حتی عادت هم داشته باشم … الا یکی … از کلفت‌گویی و متلک بار هم‌دیگه کردن بدجوری شاکی می‌شم! یعنی می‌گم بابا حرف‌تو بزن، هر چی می‌خوای بگو، حتی تو سرم بزن و داد بکش اما متلک بارم نکن! از جمله‌ای که با «بعضی‌ها» شروع می‌شه بلافاصله حالت دفاعی می‌گیرم. شما از چه اخلاق دیگران شاکی می‌شید؟ نگید همه جا خوب و بد هست و این‌ها. خودم به‌تر به این مساله واقفم ولی الحق و الانصاف ندیدم جایی دیگه ﺁدم‌های دیگه تا این اندازه اهل کلفت‌گویی باشن. اگه شما دیدید بگید، مجلس بی‌ریاست. 🙂

Read Full Post »